Bez kategorii, nowości, Uncategorized, WYWIADY

Soke Sogo Budo

Hanshi Tomasz Piotrkowicz został 1 grudnia 2023 r. nominowany przez kancho Takemasa Okuyama, prezydenta Światowej Federacji Budo na maksymalny stopień mistrzowski dziesiąty dan judan w karate-do. Jednocześnie Światowa Federacja Budo nadała mu tytuł Soke Sogo Budo. Termin sogo budo ma znaczenie holistyczne, oznacza sztuki walki uprawiane kompleksowo, a nie praktykowanie jednej tylko sztuki walki, jak: judo czy karate. Soke oznacza twórcę, założyciela stylu sztuk walki lub całego kierunku rozwoju budo. Ewentualnie jego kontynuatora (kolejny soke). Hanshi Tomasz Piotrkowicz jest w trakcie tworzenia ze wszystkich sztuk walki, jakie uprawia systemu Mushin-ryu Bu-jutsu. Jest to „stan oczyszczonego ducha” (mu-shin), do którego dążył samuraj i który jest warunkiem koniecznym na drodze do osiągnięcia oświecenia. Hanshi Tomasz Piotrkowicz podkreśla wyższość ducha: serca i umysłu nad ciałem i przestrzega przed rozwojem tylko muskulatury i skupianiem się nad nieustannym wygrywaniem i pokonywaniem innych bez niezbędnej samorefleksji i pracy nad własnymi słabościami.  To o tym mówił Gichin Funakoshi, zalecając swoim uczniom karate, żeby stali się słabi, nie silni i żeby poprzez pracę nad swoimi słabościami dążyli do mistrzostwa. System Mushin-ryu, bazując na tradycyjnych stylach i szkołach budo jest otwarty na współczesne metody uprawiania sztuk walki. To człowiek kształtuje sztukę walki, ona istnieje w nim. To człowiek podąża drogą budo…

Jednocześnie mistrz Piotrkowicz nadal będzie używał tytułu hanshi, który jest najwyższym, tradycyjnym tytułem trenerskim w sztukach budo. Soke Sogo Budo pozostaje oczywiście jego tytułem w odniesieniu do kompleksowego systemu Mushin-ryu Budo. W sztuce battodo posiada 8. dan, co jest często maksymalnym stopniem mistrzowskim w szkołach szermierki samurajskiej. Jego zmarły nauczyciel, Yoji Yamanaka miał przecież 8. dan w battodo i w iaido.

Zapraszamy też na finisaż wystawy mieczy samurajskich shihana Michała Piotrkowicza w galerii Ikikata w Podkowie Leśnej w sobotę, 6 kwietnia o godz. 15.00. Będzie tam mała uroczystość związana  z nominacją hanshi Tomasza Piotrkowicza na soke sogo budo i powstaniem systemu Mushin-ryu Budo.