Bez kategorii, nowości, TAIKAI

Wiosenne Gasshuku – Tai Kai z mistrzem Yamanaka

W dniach 1-4 maja Szkoła Samurajów organizuje Wiosenne Gasshuku Samurajów w Broku nad Bugiem. Z dużym opóźnieniem potwierdził swój udział w tej imprezie japoński mistrz battodo Yoji Yamanaka 8. dan – mistrz battodo, Muso Jikiden Eishin-ryu iaido, spochan oraz kendo. Wraz z nim odwiedzą nas praktycy battodo z Włoch.
W programie zgrupowania wyjazdowego znajdują się więc treningi battodo i iaido z Mistrzem.
Ze względu na charakter wyjazdowy tego Battodo Tai Kai nie będzie zawodów na zakończenie imprezy; ostatniego dnia w niedzielę odbędą się za to egzaminy na stopnie uczniowskie kyu i mistrzowskie dan.
Zapisy u shihana Piotrkowicza.

tameshigiri yamanaka hanshi

Tameshigiri mistrza Yamanaka nagrali praktycy battodo z Włoch, gdzie sensei przyjeżdża od kilku lat

http://youtu.be/ODI1r06I3Sc